Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte och prova-på-fäktning

23 FEB 2012 22:49
Kallelse till årsmöte i En Garde Fäktförening Solna,
med efterföljande möjlighet till vuxen prova-på-fäktning.
  • Uppdaterad: 29 JUN 2014 22:01

Föreningen hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna till föreningens årsmöte. Direkt efter att de formella förhandlingarna avslutats erbjuds prova-på-fäktning för vuxna. Ingen föranmälan krävs men ta med lämpliga kläder (innegymnastikskor, träningsoverallsbyxor / mjukisbyxor, lämplig träningströja, vattenflaska). 
All annan utrustning finns att låna i hallen.


Tid: Onsdag 21 mars 2012

            Kl 18:30-20:00 Årsmöte
        Kl 20:00-21:30 Vuxen prova-på-fäktning

Plats: Föreningens fäkthall, Klövervägen 2, ög, Solna

 

Mötesdagordning

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬samhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift per år eller per termin. Styrelsens förslag: 100:-/termin (oförändrat)
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av föreningens ordförande för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
14. Beslut om antalet övriga styrelseledamöter under det kommande verksamhetsåret.
15. Val av övriga styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
16. Val av revisor samt revisorssuppleant för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
17. Val av ordförande samt en ledamot i valberedningen för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. 
18. Beslut om val av ombud till SvFFs och StFFs årsmöte samt ev. andra möten där förening¬en har rätt att representera med ombud.
19. Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet i fäkthallen och kan även beställas per mail (This is a mailto link).


Förslag/motion som medlem önskar få behandlad på årsmötet skall skriftligen ha inkommit till styrelsen, via mail eller post, senast 7 mars.


Välkomna!
Styrelsen

Skribent: Henrik Rundquist

 

READ THE INSTRUCTIONS FOR PURCHASING EGF CLOTHES HERE!!!!! 

Postadress:
En Garde Fäktförening Solna - Fäktning
Carola Bladin, Kalvgränd 34
17545 Järfälla

Besöksadress:
Södra Långgatan 20
16959 Solna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info